U bestelt bij we Love Life bvba (Linnaeusstraat 34, 2140 Antwerpen, BTW/KBO 0839 080 583, tel +32 (0)3 297 41 53 (maandag tot vrijdag van 10 tot 17u), mail elke@welove.be), dat voor alle vragen, klachten e.d. uw aanspreekpunt is. 

Om een bestelling te plaatsen moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger. 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij de aankoop wenst te ruilen voor een ander product van de verkoper, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien: dit geldt voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien u na aankoop van mening verandert, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product te ruilen voor een ander product en deze op uw kosten terugsturen, waarna We Love Life bvba u binnen 30 dagen een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag zal bezorgen, of u een ander product van gelijke waarde zal toesturen. Indien uw voorkeur uitgaat naar een product dat duurder of goedkoper is dan het voorgaande, zal u het saldo bijbetalen of ontvangt u een bijgevoegde tegoedbon ter waarde van het resterende verschil. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. Wij verzoeken u het gebruik van dit recht eerst te melden aan de klantendienst van We Love Life bvba. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren naar: 

We Love Life bvba - Mme Butterfly Shop

Linnaeusstraat 34

2140 Antwerpen

Belgiƫ

Naast dit recht op ruilen zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op de bestelling die u via deze webshop zal plaatsen. Lees ze dus aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

We Love Life bvba doet alles om correcte informatie te geven en de correcte prijzen te vermelden maar kan fouten niet uitsluiten; We Love Life bvba heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al zou zijn bevestigd. In dat geval heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag We Love Life bvba ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Niet in de prijs begrepen zijn de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit dus goed na. Voor levering buiten Belgiƫ moet u ons vooraf contacteren.

Het is mogelijk dat u toch nog een bevestiging heeft ontvangen van een product dat uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden waarvoor We Love Life bvba geen fout treft, vertraging oploopt. Indien We Love Life bvba niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft u het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen tenzij het product naar u onderweg is.

Als de levering toekomt moet u deze onmiddellijk nakijken; zichtbare gebreken zoals beschadigingen moeten immers zo snel mogelijk worden gemeld aan We Love Life bvba, zoniet heeft u geen recht meer op welke vergoeding of tussenkomst ook.

We Love Life bvba mag de aangekochte producten leveren via een door We Love Life bvba gekozen kanaal, zoals levering of verzending via de post.

We Love Life bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden, tenzij in geval van opzettelijke of grove fouten van haarzelf of van haar aangestelden of lasthebbers.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, overeenkomst om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen geldig als bewijs worden gebruikt.

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.

U aanvaardt deze voorwaarden bij uw bestelling. U dient het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt u een overzicht en kan u nog correcties doorvoeren. Daarna wordt u gevraagd "bestelling bevestigen" en zal deze bij We Love Life bvba worden geplaatst. U kan deze bevestiging zelf afdrukken indien u dat wenst. Het contract is gesloten zodra wij een bevestigingsmail hebben verstuurd naar de mailbox die u heeft opgegeven.

U verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden.