• De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij de aankoop wenst te ruilen voor een ander product van de verkoper, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

• De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien: dit geldt voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien u na aankoop van mening verandert, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product te ruilen voor een ander product en deze op uw kosten terugsturen, waarna We Love Life bvba u binnen 30 dagen een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag zal bezorgen, of u een ander product van gelijke waarde zal toesturen. Indien uw voorkeur uitgaat naar een product dat duurder of goedkoper is dan het voorgaande, zal u het saldo bijbetalen of ontvangt u een bijgevoegde tegoedbon ter waarde van het resterende verschil. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. Wij verzoeken u het gebruik van dit recht eerst te melden aan de klantendienst van We Love Life bvba. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren naar: 

We Love Life bvba - Mme Butterfly Shop

Linnaeusstraat 34

2140 Antwerpen

België

E: elke@welove.be

T: +32 (0)3 297 41 53